Endret: 1 feb 2018     Opprettet: 6 aug 2014

Avfall - kildesortering

Se veiledning:

/?nid=24626

Håndtering av avfall

Det gjelder plikt om utvidet kildesortering for husholdninger i Oslo kommune. Denne ordning går i korthet ut på at matavfall, plastavfall og restavfall fra husholdningene , skal sorteres hver for seg og legges i ulike plastposer.

Blå plastposer beregnet på plastavfall og grønne plastposer poser beregnet på organisk avfall ( matavfall) kan hentes gratis hos enkelte matvareforretninger i nærområdet. Til restavfallet benyttes en ordinær bærepose i plast som vrenges før den brukes. De forskjellige avfallsposene legges i samme kontainer.

Avfallsposene må lukkes godt (dobbel knute) for å unngå søl og generende lukt.

For nærmere informasjon om ordnngen med utvidet kildesortering vises til "sorteringsquide" som hver husholdning har fått tilsendt fra Oslo kommune, og som også finnes som oppslag på søppelrommene.

For papiravfall som aviser,blader, pappesker mm gjelder egen returordning. Denne type avfall legges i egne kontainere på søppelrommene. Esker og kartonger "flatpakks" før de kastes i kontainerene.

Alt annet avfall må den enkelte husholdning selv sørge for å kvitte seg med. Det gjelder alt fra glass og metallemballasje til elektroavfall mv. Ikke noe av dette avfallet må kastes i søppelkontainerene eller plasseres utenfor disse.

Gjenbruksstasjon

Se kart og informasjon:

/?nid=30231

Minigjenbrukstasjonen i Pilestredet park 7 (under Kvinneklinikken på hjørnet mot Katta barehage) ble lagt ned 01.02.2018. I stedet er etablert en mobil minigjenbruksstasjon. Den nye løsningen vil være en spesialtilpasset kontainer utenfor REMA1000.

Denne tar i mot det samme som gjenbruksstasjonen og vil være et godt tilbud for den som vil kvitte seg med mindre ting. Begrensningen er 0.5 m3 ( halv kubikk). Enkeltgjensander større enn f. eks en støvsuger tas ikke i mot.

Den mobile minigjenbruksstasjonen er åpen tirsdag mellom. kl. 16.00 og kl. 17.30.


Returpunkt for glass og metall

det er tre returpunkt for glass, flasker og metall Pilestredety park

- på hjørnet Langes gate/ Frimannsgate

- i Stenssberggaten ved Kvinneklinikken ( piletredet park 7

- ved innkjøringen fra Holbergsgaten til hospitslplassen, ved Utsyn (Pilestredt park 1-5)

 

Returpunkt for tekstiler:

- på hjørnet Langes gate/ Frimannsgate