Endret: 10 nov 2016     Opprettet: 5 aug 2014

Barnevogn og sykkelboder

Det finnes tre sykkelrom i Thonbygget hvorav to har egne plasser for barnevogner .

Det ene befinner seg innendørs i U 3 (tredje underetasje) i korridoren mellom oppgang 30 og oppgang 32. Dette sykkelrommet har plasser for barnevogner. Døren er merket.

Det andre befinner seg innendørs i U 2 (andre underetasje) i korridoren mellom heis- og trappehuset i oppgang 32 og inngangen til garasjeanlegget. Dette sykkelrommet har plasser for barnevogner. Døren er merket.

Det tredje befinner seg på bakkeplan nær inngagen til nr. 36 og har inngang fra utsiden av bygget. Dersom man kommer ut fra inngang nr. 36, og svinger mot høyre vil man rett rundt hjørne se en enkel metalldør. Denne døren leder inn til det tredje sykkelromet. Døren er umerket. (Siden inngangen er på utsiden av bygget, er det vurdert tryggest å ikke ha den merket.)

Det er i øyeblikket best kapasitet i sykkelrommet nær oppgang 30.