Endret: 10 nov 2016     Opprettet: 3 okt 2014

Heisalarm PP 32 - funksjonssvikt

Heisalarm PP 32

Det har over lengre tid vært problem med heisalarmen i PP 32. Den har ikke fungert og har gitt stadige oppkall til alarmsentral . Det har også medført unødig støy både dag og nattetid. Feilsøkningen skal ha vært vanskelig, men feilen skal nå være funnet og systemet oppe å gå igjen.

Styret vil vurdere utskiftning av alarmsystemet i heisene da det stadig forekommer feil, og systemet er gammelt og sårbart.