Nøkler - postkasseskilt - ringeklokke

Nøkler til Thonbygget

Nøkler til bygget, leilighet og bod bestilles hos OBOS Eiendomsforvaltning AS enten ved e-post til forretningsfører (se navn og e-postadresse på oppslagstavlene) eller til OBOS Eiendomsforvaltning oef@obos.no. Har man ikke tilgang til nettet, er det også mulig å sende en faks til 22 86 59 76. Besøksadressen for OBOS Eiendomsforvaltning AS er Hammersborg torg 1, 0179 Oslo, og postadressen er Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo.

Det er kun den/de som er registrert som eier(e) av seksjonen som kan bestille nøkler. Nøkkelkode (tall- og bokstavkoden som er preget på nøkkelen), navn og telefonnummer må opplyses.

Sameieren må selv bekoste nye nøkler og hengelås til boden.

Postkassenøkler

Nøkler til postkassen kan ikke bestilles separat. Låsen må byttes. For å få byttet lås i postkasen må man kontakte det firma som har levert postkasseanlegget:

Stansefabrikken Products AS, telefon 22 80 25 80 / 67 11 34 50, (www.stansefabrikken.no) Vi har type: " Sandbergkassen"

For å få postsendingene ut av postkassen mens man venter på ny lås, kan man ta kontakt med Posten Norge (telefon 810 00 710) for å få kontakt med postbudet.

Nøkkel til rommet hvor målerene for elektrisitet befinner seg, kan kjøpes i forretninger som selger ås og slper nøkler. Nøkkelen har betegnelsen OLU.

Postkasseskilt

Postkasseskilt kan bestilles via styret ved å sende en e-post til styret@thonbygget.no eller bestilles direkte fra :

Norsk Skiltgravering AS

Hegdehaugsveien 6

0167 OSLO

Telf: 22 11 13 90 Telefaks 22 20 55 93 E-post : norskilt@online.no

Skiltet koster pr. 01.01.2020 ca. kr.250,00 om det hentes hos Norsk Skiltgravering, eller ca. kr.350,00 om det sendes pr post sammen med faktura. for å få korrekt størrelse må det opplyses at bestillingen gjelder postkasseskilt til Thonbygget. Våre postkasseskilt har følgende mål: 58 x 93 mm (høyde x bredde).