Sykkelboder

Fjerning av umerkede sykkler

Etter skriftlig varsling i heiser og fellesareal har styret besluttet å fjerne umerkede sykkler fra sykkelbodene. Dette etter innspill fra beboere. Vi har gått forholdsvis forsiktig til verks og fjernet det som fremstår som meget ukurante og ikke merkede sykkler.

Sykklene ble fjernet av Vaktmestern som gjennomgikk bodene sammen med en representant fra styret 16.09.2014. I felles skap ble man enige om hvilken som skulle fjernes. Prosessen ble dokumentert i form av bilder som kan fremlegges på forespørsel. Av totalt ca. 50 sykkeler ble det fjernet 6. Takk til alle som merket sykkelen sin.