Endret: 10 nov 2016     Opprettet: 6 aug 2014

Varmvann - sviktende forsyning

Varmvann - sviktende forsyning

Det har oppstått et problem med forsyningen av varmt vann til høyereliggende seksjoner i sameiet.

Dette skyldes trolig en feil knyttet til reguleringen av varmvann som skla fordeles i bygget, og som Hafslund har ansvaret for.

Det er noe usikkert om problemet kan bli løst i dag, men det forventes at Hafslund prioriterer en utbedring.

Styret beklager det inntrufne, og vil følge saken tett opp.