Endret: 4 okt 2018     Opprettet: 28 aug 2017

Internkontroll 2018 / Internal controll 2018

I henhold til punkt 9 i Husordensreglene skal hver seksjonseier foreta en internkontroll hvert år. Brev, skjema og veiledning sendes ut av forvaltningskonsulenten til eierne med svarfrist 15. september 2018. Brev, skjema og veiledning finnes også nedenfor.

Seksjonseiere som leier ut må avtale med leieboer om skjemaet besvares av eier eller leieboer.

Brev          :  /?nid=32402
Skjema      :  /?nid=32403
Veiledning :  /?nid=32970