Endret: 22 aug 2019     Opprettet: 28 aug 2017

Internkontroll 2019 / Internal controll 2019

I henhold til punkt 9 i Husordensreglene skal hver seksjonseier foreta en internkontroll hvert år. Brev, skjema og veiledning sendes ut av forvaltningskonsulenten til eierne med svarfrist 01.10.2019. Brev, skjema og veiledning finnes også nedenfor.

Seksjonseiere som leier ut må avtale med leieboer om skjemaet besvares av eier eller leieboer.

Brev          :  /?nid=36883
Skjema      :  /?nid=36884
Veiledning :  /?nid=36885