Endret: 22 feb 2017     Opprettet: 20 feb 2017

Ved støy og bråk i Pilestredet Park / Noise and disturbance from Pilestredet Park

PPØ har avtale med Securitas om vakthold.

PPØ har avtale med Securitas om vakthold (telefon 22 97 10 70) dersom det oppstår bråk eller uønsket oppførsel på PPØ-området.

Avtalen gjelder ikke ved bråk i leiligheter. I slike tilfeller bør politiet kontaktes.