Endret: 23 mar 2021     Opprettet: 31 aug 2018

Parkering forbudt i PIlestredet Park / Non Parking within Pilestredet Park

Pilestredet Park er et privat bo- og næringsområde og skal i størst mulig utstrekning være uten motorisert ferdsel. Utrykningskjøretøy (brann, ambulanse osv.) har egne nøkler til bommene.

Alle innkjøringsveier er stengt med bommer hvor det også er oppsatt parkering forbudt-skilter. Ved overtredelse av parkeringsbestemmelsene kan det bli ilagt et parkeringsgebyr av Time Park.

Det finnes noen betalingsplasser ved/rundt Pilestredet Park 18 og 19.

Ved feilparkering av kjøretøy kan man henvende seg til Timepark 23 08 01 99 eller vakttelefon utenfor ordinær åpningstid 482 12 418.

For nødvendig kjøring må man låne en bomnøkkel og få utlevert parkeringstillatelse.

Pilestredet Park skal være et bilfritt område, og alle bommer er låst.

Ved spesielle behov kan nøkkel til bommene lånes av Coor, som drifter eiendommen, mot et depositum på kr 500,– kontant. For å avtale tid for ut/innlevering av nøkkel kan Coor kontaktes kl.09.00–kl.15.00 på hverdager, eller eventuelt på epost til

  • Servicetelefon: 918 22 020

De som kjører inn på de avsperrede områdene må være oppmerksom på vektbegrensningene, se informasjon på bommene.

Vektbegrensninger

Det er vektbegrensninger flere steder i Pilestredet Park og spesielt rundt Thonbygget. Bommene er merket med opplysning om gjeldende vekstbegrensing (3,5T eller 5,0T)

På Høyskoleplassen (området mellom OsloMet og Pilestredet Park 36) er det ikke anledning for lastebiler å kjøre opp. KUN person- eller varebiler. Denne ekstra begrensningen skyldes at man kjører over innkjøringen til parkeringsanlegget.