Endret: 9 okt 2017     Opprettet: 10 nov 2016

Åpner til garasjeporten / Opener to the garage

Ny åpner til garasjeporten bestilles hos Industriporter AS på e-post post@industriporter.as Den enkelte må selv bekoste ny åpner. For å få en ny åpner aktivert må man visstnok låne en åpner som virker. Det er opplyst at telefonnummer 952 24 577 kan benyttes for informasjon og bistand til aktivering av ny poståpner. Garasjeanlegget har adresse : Pilestredet Park 47.