Endret: 1 feb 2018     Opprettet: 10 nov 2016

Avfallshåndtering / Waste

Fra første kvartal 2011 er Thonbygget omfattet av Oslo Kommunes regler om kildesortering og det betyr at organisk avfall, plast og restavfall nå skal sorteres og legges i ulike avfalls-poser. Alle avfallsposene legges i samme beholder. Papir legges som tidligere i egen beholder.

Se veiledning på norsk:

/?nid=24626

See guide in English

/?nid=24964

For å unngå søl og genererende lukt må avfallsposene lukkes godt.

Blå avfallsposer beregnet på plastavfall

Grønne avfallsposer beregnet på organisk avfall (matavfall)

Blå og grønne avfallsposer kan hentes gratis hos enkelte matvareforretninger i nærområde.

Til restavfallet benyttes en ordinær bærepose i plast. Bæreposen vrenges før den brukes.

Det er ikke anledning til å sette andre typer avfall (møbler, småelektronikk, flasker, hermetikkbokser, osv.) i søppelrommene.

Alle må benytte returpunktene for flasker, glass og hermetikkbokser. Returpunktene finnes ved hjørnet Langes gate / Frimannsgate, ved innkjøringen fra Holbergs gate til Hospitalplassen, samt i Stensberggaten ved Kvinneklinikken. 

Minigjenbruksstasjonen i Pilestredet park ble lagt ned 01.02.2018 og erstattes av en mobil minigjenbruksstasjon. En spesialtilpasset kontainer settes ved REMA1000 tirsdager mellom kl. 16.00 og kl. 17.30. Her kan det meste av det som settes i søppelrommene leveres, jamfør informasjon:

/?nid=30240

Større gjenstander og/eller avfalls som ikke kan leveres til Minigjenbruksstasjonen må den enkelte selv transportere til kommunens avfallsplasser f.eks. Grønmo.