Endret: 16 apr 2018     Opprettet: 24 jul 2017

Balkongrekkverk / Balcony railings - vedlikehold / maintenance

Enkelte leiligheter har rekkverk av teak på sine balkonger og dette rekkverket bør oljes med teakolje ved jevne mellomrom (hvert år / annet hvert år).

Dersom overflaten er blitt ru og/eller rekkverket er blitt grått, kan det pusses lett med fint sandpapir før rekkverket påføres et tynt lag med teakolje. Dersom det er en stund siden rekkverket ble oljet, kan det være behov for å påføre teakolje flere ganger.