Endret: 27 feb 2019     Opprettet: 2 okt 2017

Bistand fra Coor Eiendomsdrift (tidligere OBOS Eiendomsdrift AS) vaktordning / Assistance from Coor Eiendomsdrift (ex OBOS Eiendomsdrift)

Styret har fått noen henvendelser som gjelder bistand/assistanse når noe skjer på hverdager etter ordinær arbeidstid, i helger og høytider.

Coor Eiendomsdrift har overatt OBOS Eiendomsdrift, men beredskapsavtalen videreføres. Beredskapsnummer 918 22 020.

En rød tråd i henvendelsene er at det er vanskelig å få fatt i styreleder/ styremedlem som kan rekvirere bistand/håndverker. Coor / OBOS Eiendomsdrift AS har en vaktordning som Thonbygget er tilsluttet, men pr. i dag er den basert på bestilling fra styret. Siden styret uansett ville ha kontaktet Coor / OBOS Eiendomsdrift AS, forhandlet styret med OBOS Eiendomsdrift AS og fikk på plass en avtale slik at den enkelte beboer kan ta kontakt uten av styret er involvert på forhånd.

Avtalen gjelder følgende problemer:

Heisstans i oppgang 30, 34 og 36. Oppgang 32 har to heiser og utrykking vil kun skje dersom begge heisene er stanset.

Hvis nøkler setter seg fast i inngangsdørene eller i dørene mellom boligdelen og garasje-anlegget. Eventuelt hvis låsene i de samme dørene ikke fungerer.

Dersom det oppstår vannlekkasjer som kan skade gulv og møbler i leiligheten. En kran eller et dusjhode som drypper, eller andre forhold som kan bero til første hverdag, er ikke omfattet av vaktordningen.

I nevnte tilfeller kan Coor / OBOS Eiendomsdrift AS kontaktes på telefon 918 22 020. Den som ringer dette telefonnummeret i de tidsrommene som er nevnt innledningsvis, vil bli viderekoblet til en vaktmester som deltar i vaktordningen. (På hverdager i ordinær arbeidstid, besvares dette telefonnummeret av personalet som arbeider hos Coor / OBOS Eiendomsdrift AS.)

 

I tillegg kan vi opplyse om følgende:

Pilestredet Park Økodrift AS (PPØ) har en avtale med Securitas om vakthold av fellesarealene i Pilestredet Park og Securitas kan kontaktes (telefon 22 97 10 70) dersom det oppstår bråk eller uønsket oppførsel på PPØ-området. Den som ringer må henvise til avtalen med Pilestredet Park Økodrift AS. Avtalen gjelder ikke ved bråk fra leiligheter i Pilestredet Park. I slike tilfeller bør politiet kontaktes på telefon 02800.

Ved uønskede elementer i oppgangene, bråk og høylytt festing i leiligheter i Sameiet Thonbygget, bør politiet kontaktes. Verken beboerne selv eller styret bør involvere seg direkte i slike hendelser.

Ved innbrudd/hærverk o.l. bør politiet kontaktes på telefon 02800, (eventuelt 112 hvis man trenger øye-blikkelig hjelp). Det er ingen grunn til å forsinke henvendelsen ved å kontakte OBOS og/eller styret på forhånd.

Ved brann/røykutvikling bør brannvesenet (telefon 110) kontaktes. Deretter bør OBOS kontaktes siden de kjenner bygget godt.