Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Brannsikringsutstyr / Fire protection EquipmentArticle

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.

Leilighetene ble i sin tid levert med brannslange og røykvarsler knyttet opp mot brannsentralen. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden.

Annet relevant utstyr (frivillig) er brannteppe og komfyrvakt.