Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Dusjhode og dusjslange – rensing / Showerhead & shower hose cleaning

Dusjslange og -hode bør renses årlig ved å skylle/vaske i en ren 10 liters bøtte med klorin blandet vann (2 korker husholdningsklorin og 10 liter vann).

Varmtvannsrørene er utstyrt med sirkulasjonsledning som sirkulerer med 65 graders vann. Legionella bakterier kan ikke leve over 60 grader eller under 15 grader, slik at forutsetningen for oppblomstring er liten i Thonbygget.

Dusjer som er lite brukt, kan være en potensiell smittekilde. Forebygges ved å tappe kun varmtvann i 5 minutter når armatur ikke har vært i bruk. Hyppigheten av tiltakene minsker faren for legionella.

Det blir regelmessig sendt inn prøver til dyrking, men ingen funn av legionella har vært påvist i Thonbygget.