Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Elektrisk kraft / Electric PowerArticle

Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund. Hver enkelt beboer/eier kan bestille elektrisk kraft fra den leverandøren man ønsker.