Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Filter til ventilasjonen / Filter for the ventilation unit

Se / See : Vedlikehold av ventilasjon i leiligheten / Maintenance of ventilation in the apartment