Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Fjernvarme / Heating & Hot water

Sameiet får levert varmtvann til tappekraner og radiatorer fra Hafslund Fjern-varme AS.

Forbrukt varmtvann måles kontinuerlig og avregningene sendes ut årlig i juni/juli.


Ved eierskifte / salg er det viktig at selgeren orienterer Eierskifteavdelingen i OBOS om sin nye adresse slik at avregningen kommer fram. På grunnlag av overtakelsesdatoen vil tidligere og ny eier få beregnet sin andel av årets forbruk. (Det er ikke nødvendig å foreta særskilt måleravlesing.)