Endret: 31 jan 2018     Opprettet: 10 nov 2016

Forsikring / Insurance

Sameiets eiendommer er fra 01.01.2018 forsikret i GJENSIDIGE FORSIKRING med polisenummer 87211244. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal, samt veggfast utstyr/innredning i leilighetene. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal, samt veggfast utstyr/innredning i leilighetene. Den enkelte seksjonseier bør selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Oppstår det skade i leiligheten, beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig hånd-verker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Den som melder en skade under sameiets forsikring må samtidig sørge for å underrette styret, helst pr. epost til styret@thonbygget.no.

Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egen-andel på kr. 10 000.  Dersom sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egen-andelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar, jamfør sameiets vedtekter.