Endret: 8 jan 2018     Opprettet: 25 jul 2017

Gassgrill / Gas grill – hvordan grille trygt / How to grill safely

NB: Bruk av kullgrill eller engangsgrill tillates ikke, jamfør punkt 4.3 i Husordensreglene. Ifølge DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, bør alle som skal grille ta seg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll for å unngå skader og uhell.

Slik lagrer du brennbar væske og gass riktig
Ikke sett bensinkanner eller gassbeholdere på loft eller i kjeller, sier brannvesenet. Her er           reglene for oppbevaring av brennbar væske og gass. Grunnen til dette er at det ofte er dårlig       ventilering, og det er derfor fare for at gass kan samle seg opp. Lufta i rommet der gassbe-holderen står, kan rett og slett eksplodere dersom det skulle lekke gass, og en gnist antenner det. Det anbefales å oppbevare beholdere stående.

Sjekk at utstyret ikke er gammelt. Gassflasker må ifølge nye regler kontrolleres/skiftes hvert      10. år.

Se etter lekkasjer
Lekkasje i slanger og tilkoblinger er den vanligste årsaken til ulykker.Se over slanger og            pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes. Det anbefales å bytte slangen etter to til fem år.

Steng ventilen
Steng alltid flaskens ventil når propanutstyret ikke er i bruk. Slik kan du være sikker på at det    ikke lekker ut gass.

Flasken skal oppbevares stående
Propanflasken har en sikkerhetsventil som forhindrer at den eksploderer ved brann. For at          ventilen skal fungere riktig, må flasken alltid håndteres og oppbevares stående.

Hold riktig trykk i flasken
For å være sikker på at du ikke får for høyt trykk i utstyret, må du ha en trykkregulator   tilkoblet propanflasken. Vær nøye med å velge riktig regulator fra en kvalitetsleverandør til det tilkoblede utstyret.

Ventiler tilstrekkelig
Du må alltid forsikre deg om at du har tilstrekkelig ventilasjon når du bruker propanutstyret.      Ved forbrenning av 1 kilo propan går det med 12 kubikkmeter luft.

Ikke sett gassflasken under grillen
Gassflasken bør stå ved siden av og i litt avstand til grillen. Dette gjør det lettere å komme til, dersom det blir behov for å stenge gasstilførselen. Varmen kan også gjøre slangen tørr og sprø.

Bytt gassflaske
Når gassflasken går tom for gass kan den byttes inn på blant annet bensinstasjoner, jernvare-handlere og gassforhandlere. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for å sette regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.

La flasken stå under transport
Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en nødventil som slipper ut gass hvis trykket i flasken av ulike grunner skulle bli for stor. Sikkerhetsventilen og eventuell lekkasje i ventilen på toppen kan slippe ut store mengder gass dersom flasken ligger.

Steng gasstilførselen fra gassflasken, før du stenger grillen
Sørg for å stenge all tilførsel av gass til grillen før du er ferdig med å grille. Selv om brann fra gassgrill ikke er så vanlig, bør man være forsiktig. Man har tross alt ingen garanti.