24 nov 2016

Heiser - Bruk av heiser ved innflytting, utflytting og varelevering / Lifts - Using the lift while moving in, moving out and for deliveries

Heisdørene må ikke blokkeres. I stedet brukes knappen for å holde døren åpen inni i heisen. Husk også at andre må kunne bruke heisen mens inn- og utflytting pågår. The lift doors must not be blocked. Use the button in the lift for holding the door open instead. Please keep in mind that others need to use the lift while you move in or out.