Endret: 26 okt 2018     Opprettet: 10 nov 2016

Kabel-TV Telenor (tidligere Canal Digital) / Cabel TV

Thonbygget har avtale om Digital Grunnpakke som inkluderer ca. 40 felles tv-kanaler, tjenesten T-WE, samt bredbånd (grunnhastighet 10 / 5 Mbps) som er felles for alle. Kostnaden for Grunnpakken, basis bredbånd og nevnte 15 individuelle tv-kanaler betales via felleskostnadene.

Hver seksjon kan dessuten velge 15 individuelle tv-kanaler fra en liste som inneholder ca. 70 kanaler. Endring av de 15 individuelle kanalene medfører gebyr som den enkelte selv må betale.

For egen kostnad kan den enkelte bestille høyere bredbåndhastighet og/eller andre tjenester fraTelenor. 

Feilmeldinger som gjelder sameiets Kabel-TV avtale meldes til 915 09 000 eller ved å bruke epostskjemaet på  https://www.telenor.no/privat/kundeservice/ .

Feilmeldinger som gjelder individuelle tilleggsavtaler meldes pr telefon til 915 09 000 eller ved å bruke epostskjemaet på  https://www.telenor.no/privat/kundeservice/.

Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.