Endret: 5 des 2016     Opprettet: 24 nov 2016

Kildesortering avfall / Waste sorting guide

Alt avfall/søppel må sorteres iht. vedlagte guide. All Waste must be sorted according to the attached guide.

Norsk veiledning:  /?nid=24626

English guide:  /?nid=24964