Endret: 5 des 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Kontaktinformasjon / Contact Information (Board)

Styret har verken kontor eller fast kontortid, men styret kan kontaktes pr e-post: styret@thonbygget.no . Henvendelser til styret bør fortrinnsvis rettes til fellesadressen, ikke direkte til den enkelte.