Endret: 27 feb 2019     Opprettet: 10 nov 2016

Nøkkel til bommene i Pilestredet Park / Keys to the rafters in Pilestredet Park

Pilestredet Park er et tilnærmet bilfritt område. Dersom det er nødvendig, f.eks. i forbindelse med inn- og utflytting å passere bommene kan nøkkel lånes av Pilestredet Park Økodrift (PPØ).

Man kan enten ringe 918 22 020 i vanlig kontortid eller sende en epost til  kundeservice.ced@coor.com

Det er viktig å være oppmerksom på vektbegrensning som er 3,5 t akseltrykk over garasjeanlegg og 5,0 t akseltrykk ellers. Se informasjon på skiltet på den aktuelle bommen..