Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Nøkler til inngangsdøren til leilighet og bod / Keys to front door, apartment, storage rom

Det er kun den / de som er registrert som eier(e) av seksjonen som kan bestille nøkler. Nøkkelkode (tall- og bokstavkoden som er preget på nøkkelen), navn og telefon-nummer må opplyses ved bestillingen.

Må bestilles hos OBOS Eiendomsforvaltning AS enten
pr. epost til  OEF@obos.no
pr. faks til 22 86 59
eller pr. brev til
1282 Sameiet Thonbygget
c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St Olavs plass
0129 OSLO

Besøksadressen for OBOS Eiendomsforvaltning AS er Hammersborg torg 1, 0179 Oslo,
 

Det er kun den / de som er registrert som eier(e) av seksjonen som kan bestille nøkler.

Nøkkelkode (tall- og bokstavkoden som er preget på nøkkelen), navn og telefon-nummer må opplyses ved bestillingen.

Sameieren må selv bekoste nye nøkler og hengelås til boden.