Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Nøkler til postkassen / Keys to mailbox

Nye nøkler kan ikke bestilles separat. Låsen må byttes.

Dersom man har nøkkel til å låse opp låsen kan man få byttet lås i postkassen ved å kontakte det firma som har levert postkasseanlegget:

Stansefabrikken Products AS
telefon 69 35 82 00  
epost  info@stansefabrikken.no  .

www.stansefabrikken.no 

Vi har type: "Sandbergkassen - Robust"

Ny lås koster ca. kr 1500,- inkl. mva. for arbeid og lås.

For å få postsendingene ut av postkassen mens man venter på ny lås, kan man ta kontakt med Posten Norge (telefon 810 00 710) for å få kontakt med postbudet. 

Dersom alle nøklene er tapt må låsesmed kontaktes.