8 jan 2018

Oppussing og Ombygging / Refurbisment and remodeling

I forbindelse med større oppussing av leiligheten kan man ha behov få å bruke kontainer, avfallssekk og lignende til byggeavfallet.

Siden Thonbyggets tomtegrense mot øst, nord og vest går ved bygningskanten, må konteiner/avfallssekk plasseres på felleseiendommen. Det betyr at det må innhentes tillatelse fra PPØ, jamfør informasjon som er hentet fra hjemmesiden til PPØ:   

Den som har behov for å sette containere eller avfallssekker i Pilestredet Park, må melde fra til driftsleder for å få anvist sted for plassering. Dette for å sikre at containere eller sekker ikke er til hinder for ferdsel eller står i veien for snørydding, søppelbiler, utrykningsbiler m.m.

Driftsleder trenger også å være orientert om hvem som står ansvarlig for bortkjøring av avfallet. Driftsleder Tom Nyhus kontaktes pr. e-post:  tom.nyhus@obos.no.