Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2016

Plenklipp / Lawn mowing

Plenklipp av sameiets utearealer (på høyre og venstre side av trappen til sentralparken) utføres av Hageform AS (samme firma som PPØ benytter for øvrige felles-arealer). I tillegg til plenklipp skal Hageform også ta seg av ugressfjerning i steinsatte bed og langs kantene.