10 nov 2016

Smørebod for ski / Ski preparation room

Det er etablert en smørebod for ski. Dette rommet befinner seg ved fyrrommet i U3.

Utstyret i smøreboden er anskaffet av interesserte beboere og det må derfor benyttes en annen nøkkel enn den som benyttes til de øvrige bodområdene. Ta kontakt med styret for å få opplyst kontaktperson for smøreboden.