Endret: 27 feb 2019     Opprettet: 10 nov 2016

Vaktmestertjeneste / Caretaker

Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Coor Eiendomsdrift AS (tidligere OBOS Eiendomsdrift AS).

Både vaktmester og Coor Eiendomsdrift bør kontaktes pr. epost: kundeservice.ced@coor.com
eller eventuelt kontaktes på telefon 918 22 020 i tidsrommet mandag – fredag Kl. 08:00 – 15:00.

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier betale for ekstra-tjenester selv.