Endret: 4 okt 2018     Opprettet: 10 nov 2016

Vaktmestertjeneste / Caretaker

Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Coor Eiendomsdrift AS (tidligere OBOS Eiendomsdrift AS).

Både vaktmester og Coor Eiendomsdrift bør kontaktes pr. epost: kundeservice.ced@coor.com
eller eventuelt kontaktes på telefon 22 99 18 80 i tidsrommet mandag – fredag Kl. 08:00 – 17:00 / kl. 08:00 – 15:00 (fredager).

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier betale for ekstra-tjenester selv.