Endret: 27 feb 2019     Opprettet: 10 nov 2016

Vedlikehold av ventilasjon i leiligheten (filter) / Maintenance of ventilation in the apartment (filters)

Styret har besluttet å dele ansvaret mellom sameiet og den enkelte sameier. Begrunnelsen for dette er store besparelser for sameiet. Se eget punkt for firmaer som utfører service/reparasjoner.)

Sameiet kjøper inn filter. Sameieren må selv ta kontakt med Coor Eiendomsdrift AS (tidligere OBOS Eiendomsdrift AS, epost kundeservice.ced@coor.com  for å få utdelt filter til sin leilighet. Ved bestilling må det i tillegg til eierens/ beboerens navn også opplyses hvilken oppgang og seksjon henvendelsen gjelder.

Filteret skal skiftes minimum 1 gang pr år, helst to ganger pr år..

De som trenger assistanse til å skifte filteret har muligheten til å få assistanse av vaktmester. Slik assistanse kan bestilles fra Coor Eiendomsdrift pr. epost til  kundeservice.ced@coor.com .

Ved bestilling må det i tillegg til eierens/beboerens navn også opplyses hvilken oppgang og seksjon henvendelsen gjelder.

Dersom man ikke har mulighet for å sende en epost, kan filter og assistanse bestilles på telefon 918 22 020 i tidsrommet mandag – fredag Kl. 08:00 – 15:00.

Assistanse som nevnt vil bli fakturert sameieren direkte og koster pr. 01.01.2018 kr. 536,00 + merverdiavgift og faktureringsgebyr. Til sammen kr. 740,00.