16 apr 2018

Vedlikehold balkongrekkverk / Balcony railings maintenance

Vedlikehold av teakrekkverket er en del av eierens vedlikeholdsansvar og bør gjøres regelmessig. Minst annet hvert år, helst årlig for å bevare fargen.

Balkongrekkverket i teak var opprinnelig ikke er lakkert, men oljet. Rekkverket pusses med sandpapir for å fjerne de grove porene/flisene som kan ha oppstått på grunn av været. Deretter påføres teakolje (kjøpes blant annet i malingsforretninger) med pensel eller klut. Avhengig av hvor lang tid det har gått siden treverket ble oljet sist, må det nok påføres 2-4 strøk med olje.