Endret: 14 des 2016     Opprettet: 22 nov 2016

Ventilasjonsenheten i leiligheten - service og reparasjon / Ventilation unit in the apartment - service and repairs

Sameieren har selv ansvar for vedlikehold av ventilasjonsenheten, jamfør punkt 5.1 i vedtektene. Se informasjon om servicefirmaer nedenfor.

Ventilasjonsenhetene ble i sin tid levert av Flexit, men dette firmaet utfører ikke service på enhetene. Følgende to firmaer kan kontaktes i stedet:

Ski Boligventilasjon, telefon 413 75 600

epost:  post@skibv.no

eller

Aarseth Boligventilasjon, telefon 62 82 60 01

Kontaktskjema på;   www.boligventilasjon.no