Renhold

Kitty og dører

Da det hadde kommet flere henvendelser fra beboere om utilstrekkelig renhold av ytterdører iht. avtale med renholdsselskap. Styret har derfor nå kontaktet Kitty Renhold ved Colbjørnsen. Representanten har tatt tilbakemeldingen til etterrettning. Vi ser frem mot bedret renhold.